Danh sách truyện của tác giả LCP Team

Chiến Vô Tận
C.1003 năm trước
Thanh Niên Nghiêm Túc Tại Dị Giới
C.633 năm trước
Cực Phẩm Ăn Xin Cường Hãn
C.433 năm trước
Uy Chấn Cương Tộc
C.843 năm trước