Danh sách truyện của tác giả Lâu Doanh Doanh

Thuần Phục Vợ Trên Giường
FULL5 năm trước
Phép Màu
Phép Màu Lâu Doanh Doanh
FULL4 năm trước
Ông Xã Dân Chơi Không Yêu Tôi
FULL6 năm trước
Đêm Sáu Năm Trước
Đêm Sáu Năm Trước Lâu Doanh Doanh
Drop5 năm trước