Danh sách truyện của tác giả Lăng Trúc

Trói Tướng Công
FULL2 năm trước
Kiều Thê Lạc Đường
FULL4 năm trước
Ăn Tướng Công
Ăn Tướng Công Lăng Trúc
FULL7 năm trước
Bán Tướng Công
FULL7 năm trước
Thiếu Nữ Giựt Tiền
FULL5 năm trước
Thiếu Nữ Dệt Mộng
FULL5 năm trước