Danh sách truyện của tác giả Lâm Tử Tự

Trạm Xe Buýt Lãng Mạn
FULL4 năm trước
Anh Là Hạnh Phúc Của Em Phải Không
FULL5 năm trước
Khúc Kỳ Ốc
Khúc Kỳ Ốc Lâm Tử Tự
FULL2 năm trước
Nắm Chặt Tay Người
FULL2 năm trước
Kiếp Này Chỉ Vì Ngươi
FULL4 năm trước
Bạc Hà Hiệp Tấu Khúc
FULL4 năm trước
Có Từng Nghĩ Đến Yêu?
FULL4 năm trước
Đặc Biệt Đích Ngươi
FULL4 năm trước
Khả Tằng Ký Đắc Ái
FULL4 năm trước
Thái Dương Của Ngày Mai
FULL2 năm trước
Chúng Lý Tầm Tha
Chúng Lý Tầm Tha Lâm Tử Tự
FULL4 năm trước
Tiết Trời Ngày Mai Có Nắng
FULL3 năm trước