Danh sách truyện của tác giả Lam Bạch Sắc

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông
FULL4 năm trước
Nửa Hoan Nửa Ái - Yêu Không Lối Thoát
FULL3 năm trước
Lưu Luyến Không Quên
Lưu Luyến Không Quên Lam Bạch Sắc
FULL4 năm trước
Ước Hẹn Phù Hoa
Ước Hẹn Phù Hoa Lam Bạch Sắc
FULL2 năm trước
Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa
FULL1 năm trước
Yêu Giả Thành Thật
Yêu Giả Thành Thật Lam Bạch Sắc
FULL5 năm trước
Bẫy Tình
Bẫy Tình Lam Bạch Sắc
FULL5 năm trước
Dây Dưa Không Dứt
Dây Dưa Không Dứt Lam Bạch Sắc
FULL4 năm trước
Bệnh Án Khám Chữa Fa Di Căn
FULL4 năm trước
Đánh Mất Tình Yêu
Đánh Mất Tình Yêu Lam Bạch Sắc
FULL6 năm trước
Khách Trọ, Đừng Như Vậy
FULL6 năm trước
Khách Quan, Không Thể Được
FULL6 năm trước
Sai Lầm Nối Tiếp
Sai Lầm Nối Tiếp Lam Bạch Sắc
FULL6 năm trước
Nối Tiếp Sai Lầm
Nối Tiếp Sai Lầm Lam Bạch Sắc
FULL4 năm trước
Yêu Không Lối Thoát 2
FULL4 năm trước
Kẻ Nhát Gan
Kẻ Nhát Gan Lam Bạch Sắc
FULL7 năm trước