Danh sách truyện của tác giả Kỳ Khởi Nguyên

Vợ À, Mau Về Đây Với Anh
C.221 năm trước
Tất Cả Chỉ Vì Em
Tất Cả Chỉ Vì Em Kỳ Khởi Nguyên
C.242 năm trước