Danh sách truyện của tác giả Không Tưởng Chi Long

Tenseigan Trong Thế Giới Naruto
Tenseigan Trong Thế Giới Naruto Không Tưởng Chi Long
C.3369 giờ trước