Danh sách truyện của tác giả Heiwa_Ga Ichiban

Konosuba Của Tui
Konosuba Của Tui Heiwa_Ga Ichiban
C.312 năm trước
Kẻ Kế Thừa Vũ Trụ - The Will Of Unlimited
C.598 tháng trước