Danh sách truyện của tác giả Hạt Ngôn Hạt Ngữ

Cặp Đôi Siêu Sao
Cặp Đôi Siêu Sao Hạt Ngôn Hạt Ngữ
C.313 năm trước