Danh sách truyện của tác giả Hà Anh Otaku (ré pé té)

Cô Gái Mắc Amnesia
Cô Gái Mắc Amnesia Hà Anh Otaku (ré pé té)
C.433 năm trước