Danh sách truyện của tác giả Gió phá cách

Công Tử Trẻ Con Và Cô Nàng Con Nít
C.113 năm trước
12 Cung Hoàng Đạo Và Tuổi Nổi Loạn
C.213 năm trước