Danh sách truyện của tác giả Giangg Ngọcc

Huyết Mâu Dị Thế: Tử Thần Toàn Hệ
C.197 tháng trước