Danh sách truyện của tác giả Get Backer

Ngục Thánh
Ngục Thánh Get Backer
Q.7-C.23 tuần trước
Thiên Đế Kiếm
FULL5 năm trước