Danh sách truyện của tác giả Gao Đỏ

Em Yêu Anh... Là Sự Thật!
C.154 năm trước
Nhà Có 5 Thằng Anh
C.171 năm trước