Danh sách truyện của tác giả Dương Liễn ( Minamoto Kaya )

Tam Nhãn Hao Thiên Lục Chế Dị Bản
Tam Nhãn Hao Thiên Lục Chế Dị Bản Dương Liễn ( Minamoto Kaya )
C.392 năm trước