Danh sách truyện của tác giả Đồi Phế Đích Yên

Vô Cực Kiếm Tiên
Vô Cực Kiếm Tiên Đồi Phế Đích Yên
Q.2-C.527 năm trước
Vũ Linh Thiên Hạ
Vũ Linh Thiên Hạ Đồi Phế Đích Yên
C.64 năm trước