Danh sách truyện của tác giả Diệp Kỳ Như

Lãnh Huyết Thiên Tài
Lãnh Huyết Thiên Tài Diệp Kỳ Như
C.104 năm trước