Danh sách truyện của tác giả Diệp Chi Phàm

Thất Giới Võ Thần
Thất Giới Võ Thần Diệp Chi Phàm
C.53 năm trước