Danh sách truyện của tác giả Điển Y

Mê Thất
Mê Thất Điển Y
FULL3 năm trước
Ác Mộng
Ác Mộng Điển Y
FULL3 năm trước
Thú Tập
Thú Tập Điển Y
FULL3 năm trước
Hắc Ám Xâm Tập
FULL2 năm trước