Danh sách truyện của tác giả Đản Đản 1133

Không Yêu Đừng Quấy Rầy
FULL4 năm trước
Giường Đơn
Giường Đơn Đản Đản 1133
FULL2 năm trước
Hoa Lửa
Hoa Lửa Đản Đản 1133
FULL6 năm trước
Tình Ngang Trái
Tình Ngang Trái Đản Đản 1133
FULL5 năm trước
Một Phần Trái Tim
Một Phần Trái Tim Đản Đản 1133
FULL6 năm trước