Danh sách truyện của tác giả Đãi Phóng Sắc Vi​

Xuyên Qua Thành Bao Tích Nhược
Xuyên Qua Thành Bao Tích Nhược Đãi Phóng Sắc Vi​
C.293 năm trước