Danh sách truyện của tác giả Cống Trà

Thiên Kim Hạ Phủ
FULL2 năm trước
Thịnh Sủng
Thịnh Sủng Cống Trà
FULL1 năm trước
Giảo Phụ
Giảo Phụ Cống Trà
FULL3 năm trước
Mị Hương
Mị Hương Cống Trà
FULL4 năm trước
Cuộc Chiến Hôn Nhân
FULL6 năm trước
Mị Cốt Chi Tư
Mị Cốt Chi Tư Cống Trà
FULL4 năm trước
Thiên Kim Tưởng Môn
C.143 tháng trước
Manh Hậu
Manh Hậu Cống Trà
FULL4 năm trước
Mưu Kế Của Quý Nữ
FULL5 năm trước
Đan Nữ
Đan Nữ Cống Trà
FULL10 tháng trước
 Vưu Vật Giữa Đường
Drop4 năm trước
Mỹ Nhân Trong Ngực
FULL5 năm trước
Thiên Kim Nhà Nghèo
C.1410 tháng trước
Thẩm Thị Kiều Kiều
FULL4 năm trước