Danh sách truyện của tác giả Cổn Khai

Cực Đạo Thiên Ma
C.152 năm trước
Vĩnh Hằng Kiếm Chủ
C.63 năm trước