Danh sách truyện của tác giả Chịch Chịch Muôn Năm

Tối Cường Song Tu Tà Ác
Tối Cường Song Tu Tà Ác Chịch Chịch Muôn Năm
C.912 năm trước