Danh sách truyện của tác giả Bỉ Ngạn Hoa Sát

Cực Hạn Khủng Cụ - Vô Hạn Sợ Hãi
C.452 năm trước