Danh sách truyện của tác giả Bệ Hạ Không Thượng Triều

Nhật Ký Sủng Ái Của Nữ Phụ Xinh Đẹp
Nhật Ký Sủng Ái Của Nữ Phụ Xinh Đẹp Bệ Hạ Không Thượng Triều
C.506 tháng trước