Danh sách truyện của tác giả Bách Tiễn Xuyên Tâm

Nữ Chính, Nam Chủ Là Của Ta!!!
Drop2 năm trước
Nắm Giữ Vận Mệnh
Nắm Giữ Vận Mệnh Bách Tiễn Xuyên Tâm
Drop3 năm trước