Danh sách truyện của tác giả bạch nhược

Lãng Quên Hận Thù
Lãng Quên Hận Thù bạch nhược
C.373 năm trước