Danh sách truyện của tác giả anhthuvonguyen

Nữ Sát Thủ Xuyên Qua Nữ Phụ
C.493 năm trước
Nam, Nữ Chủ Tránh Xa Ta Ra
C.533 năm trước