Danh sách truyện của tác giả Ân Tầm

Bảy Ngày Ân Ái
FULL1 năm trước
Hào Môn Kinh Mộng
FULL1 năm trước
Người Tình Trí Mạng
C.5442 ngày trước
Niếp Môn
Niếp Môn Ân Tầm
FULL2 năm trước
Liêu Vương Phi
FULL2 năm trước
7 Năm Quay Đầu Vẫn Hướng Về Em
Drop4 năm trước
Khuế Ước Đàn Ukelele
Drop6 năm trước