Danh sách truyện của tác giả Ân Tầm

Bảy Ngày Ân Ái
FULL2 năm trước
Hào Môn Kinh Mộng
FULL2 năm trước
Người Tình Trí Mạng
FULL3 tháng trước
Niếp Môn
Niếp Môn Ân Tầm
FULL3 năm trước
Liêu Vương Phi
FULL2 năm trước
7 Năm Quay Đầu Vẫn Hướng Về Em
Drop5 năm trước
Khuế Ước Đàn Ukelele
Drop6 năm trước
Tên Anh Là Thời Gian
C.21ngày hôm qua