Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1236: Cuộc Chiến Lão Quân Sơn

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

02/09/2020

Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, An Thiên Tá lại cứng rắn như vậy.

Ai cũng biết, Sử Mật bọn hắn chỉ là đầy tới do Thủ Hộ giả liên minh phái tới, nói là pháo hôi cũng không đủ, động bọn hắn đối với Thủ Hộ giả liên minh không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng kể từ đó, An gia sẽ dính tội danh phản loạn Liên bang.

Điều này hiển nhiên được không bù mất, nhưng An Thiên Tá lại không do dự bắt tất cả, người muốn chạy thậm chí đánh chết tại chỗ, ngay cả cơ sở ngầm các đại gia tộc cũng không thả qua.

Sau đó toàn bộ Lạc Dương đều bị phong tỏa, người ngoài đi vào Lạc Dương, một người không thể chạy đi, tất cả tin tức từ Lạc Dương trong khoảng thời gian ngắn bị chặt đứt.

Trong lúc nhất thời, Lạc Dương trở thành điểm mù, không ai biết hiện tại Lạc Dương xảy ra chuyện gì.

Nguyên bản rất nhiều người còn đang hoài nghi, hoài nghi An Thiên Tá rốt cuộc bắt được Trộm thánh hay không, dù sao tin tức này quá đột nhiên, nhưng bây giờ rất nhiều người đều kịp phản ứng.

Cử động hiện tại của An Thiên Tá, tám chín phần mười bắt được Trộm thánh!

Nếu không phải đạt được trứng Thiên Tai cấp Phối sủng, An Thiên Tá làm sao tự nhiên làm vậy, cam nguyện mang tên phản loạn, làm địch với toàn bộ Liên bang.

Cái này tương đương với đẩy bản thân vào chỗ chết, không để lại đường lui, An gia chẳng những không được bất luận chỗ tốt nào, hơn nữa còn bị Liên bang nhắm vào, nói không chừng dẫn đến họa diệt tộc.

Đây quả thực đem mạng của mình cầm ra ngoài chơi, không có người ngốc như vậy.

Câu trả lời duy nhất giải thích chính là, An Thiên Tá thật sự lấy được trứng Thiên Tai cấp Phối sủng, cho nên đập nồi dìm thuyền, chỉ chờ ấp ra trứng Phối sủng, có thể tư thái Vương giả trở về, đến lúc đó không ai bắt được hắn, thậm chí hắn có thể quân lâm thiên hạ.

Ẩn Sĩ phụ trách chuyện này, trước tiên nghĩ đến khả năng này, trước tiên chạy đến Lạc Dương xem thật giả, kết quả phát hiện An gia sớm vườn không nhà trống, Lạc Dương chỉ còn một ít bình dân và người bên Tịch Dương học viện kia.

Bởi vì đi vội vàng, rất nhiều Lạc Nhật quân không được điều đi, nhưng trưởng quan cấp bậc như Tần Vũ Phu, đều mất tích, thậm chí Nguyên Kim mỏ bên kia còn không có người trông coi, quần long vô thủ, toàn bộ Lạc Dương đã hỗn loạn.

- Đáng chết, đây là thật!

Thấy được tình huống này, Ẩn Sĩ chỗ nào không nghĩ ra, An Thiên Tá thật sự nhặt được trứng Thiên Tai cấp Phối sủng, đã chạy trốn.

- Nhất định phải tìm ra hắn.

Ẩn Sĩ biết chỉ dựa vào mình coi như đuổi kịp An Thiên Tá cũng vô dụng.

Không nói bản thân An Thiên Tá là một trong Tứ đại Chiến thần, thực lực thâm bất khả trắc, lại thêm bên trong Lạc Nhật quân có rất nhiều cường giả như Chu Văn, coi như hắn đuổi kịp An Thiên Tá cũng vô dụng.

Ngay sau đó Ẩn Sĩ trực tiếp liên hệ tổng bộ Thủ Hộ giả liên minh, không khéo chính là, Tiên cũng không ở tổng bộ, hiện tại Động Thế phụ trách Thủ Hộ giả liên minh.

- Động Thế, khả năng An Thiên Tá cầm được trứng Phối sủng Long Quy rất cao, chúng ta bây giờ đuổi theo còn kịp, nếu trễ chỉ sợ không kịp nữa.

Ý của Ẩn Sĩ rất rõ ràng, hắn cần trợ giúp.

Động Thế nghe vậy, cau mày nói:

- Ngươi muốn làm gì?

- Ta cần ngươi và Huyết Vu trợ giúp.

Ẩn Sĩ nói.

- Tiên không ở đây, ta nhất định phải lưu thủ tổng bộ, không có khả năng rời đi, Huyết Vu và Thượng Sam phụ trách kiến tạo Thông Thiên tháp, cũng không thể phân thân.

Động Thế nói.

- Thông Thiên tháp giao cho Thượng Sam trông coi không có vấn đề, Huyết Vu nhất định phải đi, trên người Chu Văn có quá nhiều Phối sủng, lại thêm An Thiên Tá và Lạc Nhật quân, chỉ có Huyết Vu mới hạn chế được bọn hắn.

Ẩn Sĩ dừng một chút, lại nói tiếp:

- Trứng Thiên Tai cấp Phối sủng, cơ hội như vậy, về sau chỉ sợ không có khả năng xuất hiện, coi như chúng ta không đi cướp, Lục đại gia tộc anh hùng cũng không bỏ qua, nếu bị bọn hắn lấy được, đến lúc đó sẽ có hậu quả gì, tin tưởng ngươi hiểu rõ hơn cả ta. Coi như Lục đại gia tộc anh hùng không thành công, An Thiên Tá ấp trứng Thiên Tai cấp Phối sủng thành công về sau, chẳng lẽ sẽ buông tha chúng ta sao?

- Được, ta có thể lệnh Huyết Vu giúp ngươi.

Dụ hoặc Thiên Tai cấp Phối sủng quá lớn, cuối cùng Động Thế vẫn phải nới lỏng.

- Ta còn cần một nhóm tinh nhuệ bên trong Thủ Hộ giả liên minh, đặc biệt cần ngươi am hiểu năng lực truy tung, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm được An Thiên Tá.

Ẩn Sĩ nói.

- Lần này chỉ thành công không cho phép thất bại.

Động Thế trầm giọng nói.

- Vì phòng ngựa vạn nhất, hi vọng ngươi có thể đánh giấu ấn ký thời gian trên người Huyết Vu, không cần dùng tự nhiên tốt nhất, vạn nhất bất trắc, còn phải nhờ ngươi giúp ta một chút sức lực, lần này nhất định phải thành công cầm lấy trứng Phối sủng Long Quy.

Ẩn Sĩ tính toàn trường hợp xấu nhất.

Tên tuổi An Thiên Tá thực sự quá vang dội, Liên bang lớn như vậy, gia tộc nhiều vô số kể, An Thiên Tá có thể chân chính đem An gia đến trình độ này, thậm chí có thể chống lại Lạc Dương, thật sự càng ít.

Nếu không phỉa Lãnh Tông Chính vẫn ở Tịch Dương học viện không chạy trốn cùng An Thiên Tá, coi như trợ giúp nhiều như vậy, Ẩn Sĩ cũng không dám chắc nhất định cướp trứng Phối sủng Long Quy về.

Động Thế biết hành động lần này mang ý nghĩa trọng đại, không dám khinh thường, như Ẩn Sĩ nói, hắn lưu lại ấn ký thời gian trên người Động Thế, nếu cần có thể tùy thời đến chỗ Huyết Vu.

Huyết Vu và Ẩn Sĩ chạm mặt về sau, lập tức truy tung nơi đám người An Thiên Tá hạ lạc.

Rất nhiều Thủ Hộ giả có được năng lực đặc thù rất nhanh đã tìm được dấu vết cơ hồ không thể tồn tại, đoàn người không ngừng đuổi theo.

- Ẩn Sĩ đại nhân, hẳn đám người An Thiên Tá trốn về phía Lão Quân sơn.

Một Thủ Hộ giả quan sát tỉ mỉ tình huống nói.

- An Thiên Tá quả nhiên đủ xảo quyệt, coi như chúng ta đuổi tới Lão Quân sơn, ở nơi đó có sức mạnh cấm kỵ tồn tại, căn bản không thể dùng vũ lực sát sinh, muốn bắt hắn tuyệt đối không dễ dàng.

Huyết Vu nói.

Ẩn Sĩ lại cười lạnh:

- Vậy cũng chưa chắc, cấm kỵ chi lực bên trên Lão Quân sơn đáng sợ, thế nhưng chúng ta không cần sát sinh bên trên.

Dưới sự dẫn đầu của Ẩn Sĩ, nhóm người đi tới Lão Quân sơn.

- Xem ra An Thiên Tá che dấu hành tung rất kỹ, ngay cả người Lục đại gia tộc anh hùng vẫn chưa đuổi tới,

Huyết Vu nhìn phụ cận Lão Quân sơn, không phát hiện người của gia tộc khác.

- Xác định bọn hắn ở trên núi sao?

Ẩn Sĩ nhìn thoáng qua Thủ Hộ giả bên cạnh hỏi.

- Không sai, nhất định ở trên núi, bọn hắn mặc dù xóa đi khí tức, đoạn tuyệt hết thảy dấu vết, thế nhưng không thể dấu giếm được khả năng cảm ứng của ta, bọn hắn từng tới nơi này.

Thủ Hộ giả kia khẳng định nói.

- Lên núi.

Ẩn Sĩ rất có lòng tin đối với năng lực Thủ Hộ giả này, lập tức dẫn đám người lên núi, không bao lâu đã tới trước Vô Tự bia.

Không thấy người trên này, mọi người tiếp tục đi lên núi, thời điểm gần đến đỉnh núi, cuối cùng thấy được rất nhiều người tụ tập trên thềm đá phụ cận, ngoài đám người An Thiên Tá, còn có dám người Sử Mật và cơ sở ngầm của các đại gia tộc mất tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook