Si Mị Võng Lượng Chi Phục Phách
  • Lâm Bội
  • Tiểu thuyết,
  • lehuyetcung.wordpress.com, Editor: Bạch Thố Thố
  • 4539
  • Hoàn Thành

Si Mị Võng Lượng Chi Phục Phách

Si Mị Võng Lượng Chi Phục Phách Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews.
Truyện Si Mị Võng Lượng Chi Phục Phách của tác giả Lâm Bội là một tiểu thuyết full thuộc thể loại hiện đại văn, huynh đệ niên hạ, 1×1, hắc bang, H, HE.

Cư Vũ Thác trong truyện hay này là sư vương vô cùng kiêu ngạo mỹ lệ.

Có một sư vương yêu y nhưng kẻ này không ai khác chính là huynh đệ niên hạ của y.

Đã là thân huynh đệ lại có thể yêu nhau sao?

Tất cả mọi người đều cản trở vì cho rằng điều đấy là không được.

Lo lắng hết lòng, chỉ vì lưu lại hồn phách sắp sửa ra đi của ngươi.

Cho nên……Thỉnh cầu ngươi yêu ta…

5 Chương mới cập nhật truyện Si Mị Võng Lượng Chi Phục Phách

Nhận xét của đọc giả về truyện Si Mị Võng Lượng Chi Phục Phách

BÌNH LUẬN FACEBOOK