Sắc Mê Tâm Khiếu

Sắc Mê Tâm Khiếu

Sắc Mê Tâm Khiếu Review Rating: 5.50 out of 10 based on 2 reviews.
Truyện [Anh Hùng Xạ Điêu Đồng Nhân] [Khắc Khang] Sắc Mê Tâm Khiếu của tác giả Hoan Hỉ Thành Phật là một tiểu thuyết hay về đam mỹ Xạ điêu đồng nhân, Khắc Khang.

Ta sinh ra ở Tây Vực, lớn lên ở Bạch Đà sơn trang xa cách Trung Nguyên, vốn nên là một nhân vật vô danh tiểu tốt. Nhưng thúc phụ ta lại là Âu Dương Phong, Tây độc Âu Dương Phong. Truyện này đã định rằng ta không thể an phận lưu luyến mỹ nhân được cả đời, cũng đã định rằng ta phải đến Trung Nguyên, đi lên con đường tự diệt.

5 Chương mới cập nhật truyện Sắc Mê Tâm Khiếu

Danh sách chương truyện Sắc Mê Tâm Khiếu

Nhận xét của đọc giả về truyện Sắc Mê Tâm Khiếu

BÌNH LUẬN FACEBOOK