Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dư quốc năm thứ 137, ngũ hoàng tử thống lĩnh đại quân tiến vào Sở quốc, thu hồi Ích Dương, một phần đất bán nguyệt của Sở quốc sát nhập vào bản đồ Dư quốc. Đặc biệt khánh phong Uy Xa đại nguyên soái, chưởng quản ba mươi vạn binh mã, tựu phong Phi vương, hoàng thượng ban thưởng một tòa phủ đệ, vạn lượng kim bảo.

Đại tướng Dư quốc Tần Lĩnh cùng Tần Lan có công phụ tá ngũ hoàng tử, Tần Lĩnh gia phong hộ quốc đại tướng quân, Tần Lan gia phong trấn biên đại tướng quân.

Đại tướng Dư quốc Nguyên Nếu Khê dẫn quân đánh vào nội bộ Sở quốc, đặc biệt gia phong thiên hạ binh mã đại nguyên soái, chưởng quản toàn bộ bộ binh.

Tứ hoàng tử Dư quốc Trữ Hoài Tĩnh hy sinh thân mình, đặc biệt truy phong làm Cánh vương, kỳ mẫu Chân Phi truy phong Hiếu Hiền hoàng hậu, quốc tang ba ngày.

Dư quốc mùa xuân năm 138, tứ hoàng tử thống lĩnh toàn bộ đại quân quay về triều, quốc quân Trữ Giác Phi tự mình ra nghênh đón, cử quốc chúc mừng.

Dư quốc mùa hạ năm 138, Hoài Dương thành mấy ngày liền mưa to, bạo phát hồng thủy, đặc phái nhị hoàng tử Trữ Hoài An đi giúp nạn thiên tai.

Dư quốc năm 139, Sở quốc chính thức sát nhập Dư quốc quốc thổ, mọi sự giao cho hữu đại học sĩ Trương Lương Đống toàn quyền phụ trách.

Dư quốc mùa xuân năm 140, quốc quân Dư quốc Trữ Giác Phi cùng Hào quốc bang giao, Hào quốc công chúa cùng thái tử Dư quốc Trữ Hoài Du hỉ kết liên bang, cử quốc đồng khánh.

Dư quốc mùa hạ năm 140, vị Dư quốc quốc quân đến Hoài Dương cải trang vi hành.

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Dư quốc từ một tiểu quốc trở nên cường đại, mà cuộc gặp gỡ định mệnh của hai người cũng sắp bắt đầu.

Đây có thể coi là số mệnh không?!.

HOÀN QUYỂN 1

Tự phục mình qué TT^TT

máu hòa nước mắt Chả biết có ai coi ko nhưng cứ thích làm… ngày càng nghi ngờ bản thân bị cuồng ngược TT^TT

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc)

BÌNH LUẬN FACEBOOK