Quân Tâm - Phù Dung Diệc Hữu Khuynh Thành Sắc

Quân Tâm - Phù Dung Diệc Hữu Khuynh Thành Sắc

Quân Tâm - Phù Dung Diệc Hữu Khuynh Thành Sắc Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews.
Quân Tâm - Phù Dung Diệc Hữu Khuynh Thành Sắc - Đang tiến hành - Hồ Ái Trâm

Giới thiệu bộ truyện Ngôn tình đặc sắc này:

Phận hồng nhan được tuyển chọn tiến cung, những tưởng sẽ được ưu sủng quyền uy thiên hạ, nào ngờ chỉ có thể trôi ngày đoạn tháng trong bốn bức tường hịu quạnh. Đến cả sự lựa chọn cũng bị tước mất, chỉ còn có thể tiếp tục tiến lên, dẫm đạp lên nhau để mà tồn tại.

Bảo nàng yêu, nàng chẳng hề yêu. Bảo nàng hận, cũng không còn gì để hận. Giữa hậu cung như bể, vạn kiếp trầm luân.

5 Chương mới cập nhật truyện Quân Tâm - Phù Dung Diệc Hữu Khuynh Thành Sắc

Nhận xét của đọc giả về truyện Quân Tâm - Phù Dung Diệc Hữu Khuynh Thành Sắc

BÌNH LUẬN FACEBOOK