Truyện Convert

Hệ Thống Cho Ta Làm Học Sinh Tiểu Học!
Nữ Đặc Công Dị Năng Xuyên Thành Nữ Phụ
Nữ Bác Sĩ Thiên Tài Xuyên Qua Thành Nữ Phụ
Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư
Thầy Bói Thiên Tài: Trùng Sinh Tiểu Phú Bà Hàng Tỷ
Nữ Pháp Y Thiên Tài

Quyển 2 - Chương 68

Khi Thiên Tài Hacker Xuyên Qua
Ma Pháp Sư Thiên Tài

Quyển 1 - Chương 33

Khuynh Thế Thiên Tài
Bảo Bối Thiên Tài Anh Nhớ Em!
Thiên Tài Độc Dược Xuyên Qua Thành Nữ Phụ
Thiên Tài Ma Pháp Sư
Thiên Tài Xuyên Không Ký
Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính
Xuyên Thành Mèo Của Thủ Phú Giàu Nhất
Em Là Của Tôi, Đừng Hòng Chạy
[Xuyên Không] Mạt Thế Sinh Tồn
Tu La Khuynh Thành

Chương 104

Á Nô

Full

Ma Sư Xuống Núi
Công Chúa Biến Thái
Thiên Thần Bóng Tối: Black Angel
Khi Đa Nhân Cách Đến Tương Lai
Nữ Phụ Đa Nhân Cách
Trạch Nữ Biến Thái Tung Hoành Mạt Thế
Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta
Ta Có Hệ Thống Auto Tu Luyện
Mạt Thế Chi Card Đại Sư
Ta Nhặt Thuộc Tính Tại Mạt Thế
Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện
Xuyên Qua Mạt Thế Tung Hoành
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành
Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh
Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế
Tôi Trở Thành Con Chó Của Bạo Chúa!!?
[Mỹ Nhân Hệ Liệt Quyển I] Ta Xuyên Thành Mỹ Nhân Đệ Nhất!
Nhân Vật Phản Diện Sư Tôn Xinh Đẹp Như Hoa
Daddy...đừng Đâm Con..
Lão Đại Cũng Biết Yêu
Ác Quỷ Có Gương Mặt Thiên Thần
Thiên Thần Khát Máu (Khi Ác Quỷ Ngự Trị Đằng Sau Thiên Thần)
Ác Quỷ Khát Máu

Chương 64

Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã
Lão Đại Là Nữ Lang
Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài
Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
Cỏ Dại Cũng Có Hệ Thống Hack
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm