Nhật Ký Phản Công Của Hậu Phi

Nhật Ký Phản Công Của Hậu Phi

Nhật Ký Phản Công Của Hậu Phi Review Rating: 10.00 out of 10 based on 2 reviews.
Truyện này của Nhất Tiễn Lưu Quang chỉ một phần dựa vào lịch sử, chín phần còn lại là sự tưởng tượng của tác giả. Vì vậy, những câu chuyện nhỏ trong Nhật Ký Phản Công Của Hậu Phi chỉ với mục đích giải trí, song cũng phần có cái nhìn, có thêm suy nghĩ khác về các nhân vật trong lịch sử.

Giới thiệu:

Ái thiếp Thận phu nhân của Hán Văn đế Lưu Hằng có sắc đẹp, biết ca múa, giỏi đàn cầm, nhưng vì sao nguyên nhân cái chết không rõ.

Ngô hoàng hậu của Minh Hiến Tông, xuất thân danh môn, nhưng là vị hoàng hậu tại vị ngắn nhất của Minh triều.

Lương phi Vệ thị của Khang Hi đế, xinh đẹp nhất hậu cung, rất được sủng hạnh, lại bị Khang Hi mắng là: tiện phụ tân giả khố!

5 Chương mới cập nhật truyện Nhật Ký Phản Công Của Hậu Phi

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhật Ký Phản Công Của Hậu Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK