Nghịch Tỷ Lệ Hệ Thống

Nghịch Tỷ Lệ Hệ Thống

Nghịch Tỷ Lệ Hệ Thống Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews.
Trong tay có hệ thống, thiên hạ toàn của ta.

Hệ thống tu luyện,bàn tay vàng nổ mạnh,...ti tỉ loại hệ thống đều có rồi. Nhưng ngươi đã nghe qua tên bản hệ thống chưa??? Bản hệ thống đại danh đỉnh đỉnh tên là Nghịch Tỷ Lệ Hệ Thống. Mời các bạn đến với truyện dị giới hay của tác giả Bình Đao.

Trích đoạn trong truyện:

Dư Thu: "Hãy cho ta bí tịch khó luyện thành nhất!"

"Đinh! Nghịch Tỷ Lệ Hệ Thống chạy, tu luyện tỷ lệ thành công từ 0.001% biến thành 99.999% "

Đây là hệ thống mà Dư Thu sở hữu, Nghịch Tỷ Lệ Hệ Thống, khiêu chiến những sự việc khó khăn nhất. Ở trước mặt hắn, khó khăn không phải là vấn đề, đơn giản mới là vấn đề

5 Chương mới cập nhật truyện Nghịch Tỷ Lệ Hệ Thống

Danh sách chương truyện Nghịch Tỷ Lệ Hệ Thống

Nhận xét của đọc giả về truyện Nghịch Tỷ Lệ Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK