Nếu Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em

Chương 39

Lục Manh Tinh

13/08/2020Rất ít lữ khách du ngoạn Tây Tạng sẽ lựa chọn đến Ba Cát Hương xa xôi này, nhưng có thể có một số người đã nghe đến những ngọn núi và hồ nước linh thiêng* ở đây.

(Editor "Mình tìm hiểu thì biết được Tây Tạng có rất nhiều hồ và có 4 hồ nước linh thiêng. Dưới đây là một số hình ảnh của 4 hồ nước linh thiêng ở Tây Tạng.

1.Thiêng liêng nhất và được tôn kính nhất là hồ Lhamo Latso. Thánh hồ Lhamo Latso có diện tích khoảng 2km vuông, hình bầu dục nằm ở độ cao hơn 5.000m trên mực nước biển và được bao quanh bởi các dãy núi cao. Lhamo Latso là hồ nước mà các vị cao tăng Tây Tạng thường phải đến để quan sát và tìm kiếm những điềm báo về sự tái sinh của Đức Đạt Lai Lạt Ma.Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image. 2.Hồ Namtso (hay hồ Nam Nghĩa, hồ Thiên Đường) là một hồ nước trên núi cao tại khu vực ranh giới giữa huyện Damxung (Đương Hùng huyện) của thành phố Lhasa (Lạp Tát) và huyện Baingoin (Ban Quan huyện) của địa khu Nagqu (Na Khúc địa khu) tại Khu tự trị Tây Tạng.

Hồ Namtso trong tiếng Tây Tạng nghĩa là "hồ thiên đường", là hồ nước mặn cao nhất thế giới với độ cao 4720m so với mực nước biển và diện tích khoảng 1900km2.Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image. Hồ Namtso và đỉnh Nyantsentanglha

3.Hồ Yamdrok còn được gọi với cái tên khác là Hồ San hô (Coral Lake) nằm cách thủ phủ Lhasa của Khu tự trị Tây Tạng khoảng hơn 100 km. "Yamdrok" trong tiếng Tạng có nghĩa là hồ Thiên Nga.Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image. 4.Hồ Manasarovar còn được biết với tên gọi khác là Hồ Mặt Nhật vì có hình dáng gần giống mặt trời. Manasarovar là hồ nước ngọt tọa lạc ở vị trí cao nhất thế giới (4580m).Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image. Hồ Manasarovar thông với một hồ có tên gọi Rakastal bởi một lạch nước nhỏ. Vì có hình dáng giống Mặt Trăng nên hồ Rakastal còn được gọi là Hồ Mặt Nguyệt, Hồ Dạ Xoa... Nguồn Google.")

Rất ít lữ khách du ngoạn Tây Tạng sẽ lựa chọn đến Ba Cát Hương xa xôi này, nhưng có thể có một số người đã nghe đến những ngọn núi và hồ nước linh thiêng* ở đây.

(Editor "Mình tìm hiểu thì biết được Tây Tạng có rất nhiều hồ và có 4 hồ nước linh thiêng. Dưới đây là một số hình ảnh của 4 hồ nước linh thiêng ở Tây Tạng.

1.Thiêng liêng nhất và được tôn kính nhất là hồ Lhamo Latso. Thánh hồ Lhamo Latso có diện tích khoảng 2km vuông, hình bầu dục nằm ở độ cao hơn 5.000m trên mực nước biển và được bao quanh bởi các dãy núi cao. Lhamo Latso là hồ nước mà các vị cao tăng Tây Tạng thường phải đến để quan sát và tìm kiếm những điềm báo về sự tái sinh của Đức Đạt Lai Lạt Ma.Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image. 2.Hồ Namtso (hay hồ Nam Nghĩa, hồ Thiên Đường) là một hồ nước trên núi cao tại khu vực ranh giới giữa huyện Damxung (Đương Hùng huyện) của thành phố Lhasa (Lạp Tát) và huyện Baingoin (Ban Quan huyện) của địa khu Nagqu (Na Khúc địa khu) tại Khu tự trị Tây Tạng.

Hồ Namtso trong tiếng Tây Tạng nghĩa là "hồ thiên đường", là hồ nước mặn cao nhất thế giới với độ cao 4720m so với mực nước biển và diện tích khoảng 1900km2.Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image. Hồ Namtso và đỉnh Nyantsentanglha

3.Hồ Yamdrok còn được gọi với cái tên khác là Hồ San hô (Coral Lake) nằm cách thủ phủ Lhasa của Khu tự trị Tây Tạng khoảng hơn 100 km. "Yamdrok" trong tiếng Tạng có nghĩa là hồ Thiên Nga.Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image. 4.Hồ Manasarovar còn được biết với tên gọi khác là Hồ Mặt Nhật vì có hình dáng gần giống mặt trời. Manasarovar là hồ nước ngọt tọa lạc ở vị trí cao nhất thế giới (4580m).Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image. Hồ Manasarovar thông với một hồ có tên gọi Rakastal bởi một lạch nước nhỏ. Vì có hình dáng giống Mặt Trăng nên hồ Rakastal còn được gọi là Hồ Mặt Nguyệt, Hồ Dạ Xoa... Nguồn Google.")

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook