Nam Thê Của Tể Tướng

Nam Thê Của Tể Tướng

Nam Thê Của Tể Tướng Review Rating: 8.19 out of 10 based on 8 reviews.
Truyện Nam Thê Của Tể Tướng của tác giả Mạc Tà là một truyện đam mỹ cổ trang, tiểu thuyết, chủng điền văn, quan trường, phong lưu tra công. Dịch gia tại phủ Bình Dương vì tránh né tranh đoạt triều đình, liền theo sắp đặt của trưởng bối, thú dân nam Vệ Đông Dương.

Trưởng tôn của Dịch gia, Dịch Vân Khanh, phong lưu tuấn tú dáng người xuất chúng, ba tuổi có thể đọc thơ, đọc truyện, năm tuổi có thể viết thơ, sáu tuổi liền có kiến giải riêng, có thể nói là một thần đồng.

5 Chương mới cập nhật truyện Nam Thê Của Tể Tướng

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Thê Của Tể Tướng

BÌNH LUẬN FACEBOOK