Mơ Xanh Nấu Rượu

Mơ Xanh Nấu Rượu

Mơ Xanh Nấu Rượu Review Rating: 4.67 out of 10 based on 3 reviews.
Đọc truyện Mơ Xanh Nấu Rượu của tác giả Thanh Mai Chử Tửu là câu chuyện tiểu thuyết đam mỹ hiện đại muộn tao kim chủ công x ôn nhuận thế thân thụ, hiện đại, HE, cẩu huyết, ngược, có H.

Anh công có cuộc sống khá giả nên trong thời gian đại học đã bao dưỡng tiểu thụ. kết thúc quan hệ sau mấy năm lại gặp gỡ số mệnh, bất ngờ 囧 lại ở cùng nhau, chỉ là lần này không có quan hệ tiền bạc ở trong đó nữa (truyện kỳ thực thụ đã sớm thích công, nhưng bởi vì thân phận mà không có nói ra).

5 Chương mới cập nhật truyện Mơ Xanh Nấu Rượu

Danh sách chương truyện Mơ Xanh Nấu Rượu

Nhận xét của đọc giả về truyện Mơ Xanh Nấu Rượu

BÌNH LUẬN FACEBOOK