Lung Linh Như Nước

Lung Linh Như Nước

Lung Linh Như Nước Review Rating: 4.06 out of 10 based on 8 reviews.
Bạn đang đọc truyện Lung Linh Như Nước của tác giả Hàm Hàm trên trang đọc truyện online. Khiên Ngưu, còn gọi là sao Ngưu Lang, sao Altair, nằm ở phía đông dải Ngân Hà. Sao Chức Nữ, còn gọi là sao Vega nằm ở phía tây Ngân Hà, vì đó mà có chuyện Ngưu Lang - Chức Nữ.Tóm lại, đây là câu chuyện về một tình yêu không thể nói ra.

Danh sách chương truyện Lung Linh Như Nước

Nhận xét của đọc giả về truyện Lung Linh Như Nước

BÌNH LUẬN FACEBOOK