Long Thần Khí
  • DragonX
  • Tiên hiệp,
  • Tangthuvien.vn
  • 229888
  • Đang cập nhật

Long Thần Khí

Long Thần Khí Review Rating: 7.00 out of 10 based on 2 reviews.

Cốt truyện về một thường nhân của Đại Việt đế quốc, may mắn thu được tiểu thần thú,có cơ duyên mà trải qua những bước chân của Long Quân tiên thần, kiến ngộ các thần tích trong thiên hạ , tất nhiên là tung hoành ngũ châu tứ hải, tiên phàm đả đấu, không chừa cái gì .

Nhận xét của đọc giả về truyện Long Thần Khí

BÌNH LUẬN FACEBOOK