Lịch Sử Tiến Hóa Của Củi Mục

Lịch Sử Tiến Hóa Của Củi Mục

Lịch Sử Tiến Hóa Của Củi Mục Review Rating: 7.00 out of 10 based on 5 reviews.
Hãy xem cách mà ta hòa quyện với thế giới khoa huyễn này.

there’s only one proper way for a professional soldier to die: the last bullet of the last battle of the last war.

[Truyện về người lính chuyên nghiệp chỉ có một cách chết đúng: chết dưới viên đạn cuối cùng của trận chiến cuối cùng trong cuộc chiến tranh Lịch Sử Tiến Hóa Của Củi Mục cuối cùng.]

Làm một người đấu tranh cho sự sống còn bị đặt lên vai rất nhiều trách nhiệm, phải chết cho một tín ngưỡng tự do.

Đây là câu chuyện xuyên không hay về một cây gỗ mục(1) không ngừng trưởng thành trong lễ rửa tội từ máu và lửa.

(1): ý nói nữ chính.

Sinh mệnh không chỉ, linh hồn không tắt, tín ngưỡng bất diệt(2)

(2): đây là câu châm ngôn của tác giả nên để tôn trọng tác giả, ta không dịch nó ra, mọi người tự hiểu nhé!.

5 Chương mới cập nhật truyện Lịch Sử Tiến Hóa Của Củi Mục

Nhận xét của đọc giả về truyện Lịch Sử Tiến Hóa Của Củi Mục

BÌNH LUẬN FACEBOOK