Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 249: (bảy) (2)

La Thanh Mai

19/09/2020lao-dai-la-nu-lang-249-0

Phi Hàn Lâm bất nhập Nội Các [2], Phó Vân có xuất thân từ Hàn Lâm Viện đâu!

[2] Nền tảng của chế độ Nội Các dưới triều Minh, "Phi tiến sĩ bất nhập Hàn Lâm, phi Hàn Lâm bất nhập Nội Các". Nghĩa là: không phải tiến sĩ thì không được vào Hàn Lâm Viện, không trải qua thời gian nhậm chức ở Hàn Lâm Viện thì không được vào Nội Các.

Nàng ta khẽ cắn môi, "Chuyện này không thể thế được! Nào có quy củ như vậy!"

anh trai nàng ta say rượu xông vào Đại Lý Tự, đánh chửi quan viên của triều đình, thanh danh mất hết.

Phó Vân lại bởi có gan đắc tội với Khổng gia mà thanh danh vang xa, gần như đã trở thành người đứng đầu trong các quan viên trẻ tuổi.

Nếu như hắn thực sự đạt tới địa vị cao như vậy, Khổng gia biết làm sao bây giờ?

Nữ quan chậm rãi nói: "Nương nương, tuy Hoàng thượng có tính cách ôn hòa, chẳng khác gì cục bột, đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng người thử ngẫm kỹ những việc mà Hoàng thượng đã làm được từ lúc đăng cơ tới nay mà xem. Hoàng thượng là loại người bảo thủ, không chịu thay đổi hay sao? Theo nô tỳ thấy, hoàn toàn ngược lại! sự ôn hòa của Hoàng thượng không xuất phát từ sự mềm yếu, mà là sự khoan dung phóng khoáng do hiểu rõ sự ấm lạnh của cuộc đời, Hoàng thượng không quan tâm tới lễ nghi phiền phức, có gan thay đổi quy củ. một vị thiên tử như thế làm sao có thể bị quy củ trói buộc được?"

Bà ta thở dài.

"Nương nương, Hoàng thượng là Thiên tử, hơn nữa còn là một vị Thiên tử đã vững vàng trên ngôi vị Hoàng đế. Thiên tử nói cái gì là quy củ, cái đó chính là quy củ."

lao-dai-la-nu-lang-249-1

lao-dai-la-nu-lang-249-2

lao-dai-la-nu-lang-249-3

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Đại Là Nữ Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook