Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần

Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần

Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần Review Rating: 8.23 out of 10 based on 24 reviews.
Bạn đang đọc truyện Làm yêu nữ gặp phải đại thần của tác giả Yêu Nữ họ Triệu trên website đọc truyện online.

Yêu nữ có một ngày cũng gặp được đại thần phúc hắc thâm hiểm.

 

“Gả cho ta đi, ta sẽ đem hồ ly bán cho muội.” Là lời cầu hôn của đại thần.

 

“Ta chưa đồng ý mà các ngươi dám động vào lão bà của ta sao?” Là lúc đại thần anh hùng cứu mỹ nhân.

 

“Muội, phải là của ta!” Là lời tỏ tình của đại thần.

 

Kế hoạch của phúc hắc đại thần theo đuổi vợ ——-

 

Một yêu nữ như nàng cuối cùng cũng hoàn toàn bị thu phục….

Danh sách chương truyện Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần

Nhận xét của đọc giả về truyện Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK