Trang Chủ
Huyền Huyễn
Huyền Thiên
Năng Lượng Bản Nguyên.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Thiên Phật Điện lúc đó đã trở thành chốn bồng lai duy nhất ngoài Tam Thập Tam Thiên.

Điện chủ Vân Giác của Thiên Phật Điện và đại đệ tử Không Không Nhi, tuy rằng chỉ có cảnh giới Chí Cao Thần cửu trọng thiên đại viên mãn, nhưng vô thượng thần thông Di Lặc Đại Toàn Kinh của Thiên Phật Điện rất kỳ ảo, mặc dù thủ lĩnh yêu nghiệt đã tiếp cận cảnh giới chân tiên cũng khó phát hiện được vị trí Thiên Phật Điện.

Chính vì vậy, Thiên Phật Điện mới có thể trở thành cõi bồng lai duy nhất ngoài Tam Thập Tam Thiên.

Hiện tại, số tu luyện giả chạy trốn chết tới phụ cận được môn hạ đệ tử Thiên Phật Điện cứu vớt nhiều không kể hết.

Mấy người Trương Tử Hàm ngày trước cũng là do hai người Không Không Nhi và Nha Nha đưa về Thiên Phật Điện. Bất quá, đứng ra giao lưu với hai người chỉ có một mình Trương Tử Hàm mà thôi. Từ lâu trước đó, mấy người Trương Tử Hàm đã hội hợp với Vân Mộng tiên tử và chúng đệ tử Vân Mộng Các, tất cả đều ẩn nấp tại trong bình ngọc lưu ly, không xuất hiện bên ngoài.

- Nói như vậy...Mẫu thân các nàng vẫn còn ở lại Nguyên Thủy tinh vực?

Hai tròng mắt Dương Thiên Lôi lấp lánh tinh quang, trầm giọng nói.

- Ừm. Hiện tại Nguyên Thủy tinh vực chỉ duy nhất mẫu thân có thể nắm rõ quỹ tích trong tay, mẫu thân và Hạ di, Trần di, còn có tu luyện giả trong Cửu Thiên tạm thời còn lưu lại Nguyên Thủy tinh vực. Chúng ta đi ra ngoài...Là vì tìm ngươi.

Trương Tử Hàm nói.

Toàn bộ tu luyện giả trong Cửu Thiên đều tập trung tới Nguyên Thủy tinh vực, tương đối mà nói so với ba mươi hai thiên khác, Cửu Thiên là nơi ít tổn thương nhất. Ngày trước, vì thủ lĩnh yêu nghiệt muốn đến ba mươi hai thiên khác tìm thần cách, thế nên cả đại quân yêu nghiệt và thủ lĩnh của chúng đều rời khỏi Cửu Thiên.

Tới khi tìm được thần cách, thủ lĩnh yêu nghiên muốn đột phá lên cảnh giới Chân Tiên thì bắt buộc phải rời khỏi Tam Thập Tam Thiên mới có thể thoát khỏi pháp tắc cấm chế của thiên đạo, bước vào Chí Cao Thần, tấn cấp Chân Tiên.

Chỉ khi đạt tới cảnh giới Chân Tiên mới có thể trở lại Tam Thập Tam Thiên bằng tu vi cá nhân mà không cần nhờ tới thần huyết tế.

Thế nên tai nạn nghiêm trọng nhất thật ra lại ở ngoài Tam Thập Tam Thiên.

Tới tận khi mấy người Trương Tử Hàm chạy trốn tới Thiên Phật Điện, thủ lĩnh yêu nghiệt vẫn còn đang liệp sát tại bên ngoài Tam Thập Tam Thiên. Bất quá, trong thời gian ba mươi năm trốn tránh tại Thiên Phật Điện, bọn họ không rõ ràng lắm tình huống Tam Thập Tam Thiên, mặc dù Vân Mông tiên tử có được thiên phú thần thông, nhưng ở trong Thiên Phật Điện cũng mất đi liên hệ với mấy người Huyễn Thiến.

Trong vòng Cửu Thiên, tình huống tại tinh vực Nguyên Thủy hiện thế nào, lúc này không ai rõ.

- Ba Chân Tiên cảnh...Lẽ nào Tam Thập Tam Thiên chúng ta có nhiều cao thủ như vậy cũng không thể chống lại bọn chúng?

Ánh mắt Dương Thiên Lôi chuyển hướng về phía Vân Mộng tiên tử, nói.

- Đối mặt với Chân Tiên cảnh, Chí Cao Thần cửu trọng thiên đại viên mãn cũng không kham nổi một kích. Hiện tại, trừ khi chúng ta đột phá đến Chân Tiên ảnh, căn bản không có bất luận biện pháp gì ngăn trở được bọn chúng. Một khi bị bọn chúng năm được trung tâm vũ trụ Tam Thập Tam Thiên, toàn bộ Tam Thập Tam Thiên sẽ thành lãnh địa thần tộc, tới khi đó, chỉ sợ Thiên Phật Điện cũng không may mắn tránh khỏi...

Vân Mộng tiên tử lo lắng nói.

- Phải làm sao mới đột phá đến Chân Tiên cảnh?

Dương Thiên Lôi nhìn Vân Mộng tiên tử và điện chủ Vân Giác, hỏi.

Vân Mộng tiên tử và điện chủ Vân Giác không hề nghi ngờ là những trưởng giả có kiến thức uyên bác nhất.

Hai người vốn là sư huynh muội đồng môn, năm đó những chủ thần tại bên ngoài Tam Thập Tam Thiên có cả sư phụ hai người, sau khi trùng kích không gian tiên cảnh bị vẫn lạc, hai người từ đó lưu lạc, tự lập môn phái, thẳng đến lần này mới gặp lại nhau.

- Nói dễ vậy sao...Cửa vào tiên giới đã đóng, chúng ta không thể nhận được tiên giới tẩy lễ, căn bản không có khả năng ngưng tụ thành thần cách...

- Vậy Tiếu Kiến Nhân và đám yêu nghiệt kia sao có thể được? Bọn họ cũng không có thần cách.

- Đó là do yêu nghiệt thu được thần cách, dùng tu vi Chân Tiên cảnh rèn luyện bọn họ, trợ giúp bọn họ hình thành thần cách.

Vân Mộng tiên tử nói.

- Lẽ nào không có biện pháp nào khác?

Dương Thiên Lôi nhìn Vân Mộng tiên tử và điện chủ Vân Giác hỏi, nhìn biểu tình hai người, trong lòng Dương Thiên Lôi đã không ôm hi vọng gì, trong thời gian ba mươi năm trốn tại Thiên Phật Điện, Vân Mộng tiên tử cũng không dám bước ra ngoài nửa bước, có thể tưởng tượng năng lực của thủ lĩnh yêu nghiệt kinh khủng tới mức nào, nếu có biện pháp, sao còn chịu cảnh rùa đen rúc đầu tại chỗ này?

Quả nhiên, Vân Mộng tiên tử lắc đầu đành chịu, nói:

- Đạo cao một thước, ma cao một trượng...Thái Thượng Lão Quân hẳn đã nói với ngươi, ngươi chính là một trong số những người ứng kiếp, chỉ đáng tiếc, tóc độ phát triển của ngươi vẫn quá chậm...Bước vào Chân Tiên cảnh không phải không có cách nào, nhưng thời gian đã không còn kịp nữa, ít nhất việc cứu vớt Tam Thập Tam Thiên đã không còn hi vọng...

Thái Thượng Lão Quân đã từng nói qua với Vân Mộng tiên tử, người có duyên thu được lò bát quái của Lão Quân chính là người ứng kiếp với Tam Thập Tam Thiên. Vậy nên trước đó Vân Mộng tin tử muốn sớm đi tìm Dương Thiên Lôi là vì muốn nói cho Dương Thiên Lôi biết cách đề thăng lên Chân Tiên cảnh. Nhưng hiện tại, dù có nói cho Dương Thiên Lôi, căn bản đã không kịp ngăn cản bước tiến của đại quân yêu nghiệt nữa. Yêu nghiệt đã thành công bước vào Chân Tiên cảnh, nào có lý mặc cho Dương Thiên Lôi thành công tấn chức?

- Thái Thượng Lão Quân...Người ứng kiếp?

Điện chủ Vân Giác vốn còn đang nhíu mày trầm tư, nghe được lời Vân Mộng tiên tử nối, mắt nhìn phía Dương Thiên Lôi hơi có vẻ kinh hãi. Hiển nhiên, hiểu biết của điện chủ Vân Giác đối với Dương Thiên Lôi chỉ dừng lại từ vẻ bên ngoài, cũng không biết được thân phận chân chính của Dương Thiên Lôi, nhưng đối với loại tồn tại đứng đầu tiên giới như Thái Thượng Lão Quân thì rất rõ ràng, ngay cả trong Thiên Phật Điện cũng có rất nhiều ghi chép nhắc đến. Điện chủ Vân Giác nói không có hi vọng giống như Vân Mộng tiên tử, nguyên nhân hoàn toàn là vì Di Lặc Đại Toàn Kinh.

Di Lặc Đại Toàn Kinh, chính là tuyệt học tối cao của Thiên Phật Điện, là thần thông vô thượng đại thôi diễn thuật và số mệnh thuật, nắm bắt hung cát của tương lai, ẩn chứa phật hiệu chí cao của tam đại phật tổ. Năm đó, khi điện chủ Vân Giác và Vân Mộng tiên tử chia nhau đi khám phá tình kiếp, dưới cơ duyên xảo hợp, đi tới không gian Thiên Phật Điện kỳ dị này cũng thu được truyền thừa, tu được thần thông phật môn vô thượng. Đáng tiếc, lại thủy chung không thể hiếu thấu đáo Di Lặc Đại Toàn Kinh tới cảnh giới viên mãn, chỉ tu luyện tới mức đại thành. Ngay cả đại đệ tử Không Không Nhi có thiên phú vượt trên Vân Giác, cũng chỉ có thể tìm hiểu tới mức đại thành, rồi dừng lại không tiến thêm được nữa.

Phật môn chú trọng giác ngộ, nhân quả, tuệ căn, hiển nhiên không phải do ngộ tính hai người thiếu, mà là không có được tuệ căn chân chính thích hợp với Di Lặc Đại Toàn Kinh. Nhưng tu luyện đến mức đại thành, đã có được năng lực suy đoán hung cát. Cũng vì thế, tại ba ngày trước, điện chủ Vân Giác và Không Không Nhi đều đoán được có quý nhân tới, quý nhân này không hề nghi ngờ chính là Dương Thiên Lôi, nhưng với cảnh giới của hai người cũng chỉ có thể biết được đến vậy.

Bất quá điện chủ Vân Giác vẫn biết chắc một điểm, Dương Thiên Lôi chính là quý nhân của Thiên Phật Điện, khi Dương Thiên Lôi hỏi có hay không biện pháp nào khác, điện chủ Vân Giác cũng nói không như Vân Mộng tiên tử. Nhưng lúc này, nghe được lời Vân Mộng tiên tử, điện chủ Vân Giác càng tin tưởng dự đoán của mình không sai.

- Vân Giác sư huynh, huynh biết Thái Thượng Lão Quân?

Nghe được lời Vân Giác nói, Vân Mộng tiên tử hiếu kỳ nhìn lại hỏi. Từ khi hai người Vân Mộng và Vân Giác chia biệt, hai người bất quá chỉ là những tu luyện giả bình thường, gặp lại sau mấy trăm vạn năm, Vân Giác đã thu được truyền thừa Thiên Phật Điện, còn huyết mạch hậu duệ Nữ Oa trong cơ thể Vân Mộng tiên tử cũng đã thức tỉnh. Tuy hai người đã khác xa so với trước, nhưng Vân Mộng tiên tử cũng thật không ngờ tới, Vân Giác biết đến Thái Thượng Lão Quân.

- Đương nhiên biết. Trong Thiên Phật Điện có những ghi chép về tiên giới. Vân Mộng sư muội, nếu Dương thí chủ có thể được Đại La Kim Tiên như Thái Thương Lão Quân tán thành, ta tin tưởng...Sự tình không bi quan như chúng ta tưởng tượng. Ba ngày trước, ta và Không Không Nhi đều dự cảm được trời giáng quý nhân...Quý nhân này, tự nhiên là Dương thí chủ. Tuy rằng không biết cụ thể thế nào, nhưng Dương thí chủ tất nhiên còn có hi vọng...

- Ngươi nói hi vọng, chỉ là hi vọng của Thiên Lôi chứ không phải hi vọng của Tam Thập Tam Thiên...Ba mươi năm mất đi liên hệ với Tam Thập Tam Thiên, lúc này không biết còn lại được bao nhiêu tu luyện giả, đám yêu nghiệt kia đã cường đại đến mức độ nào...

- Vân Mộng tiền bối, ngươi nói một chút xem, làm thế nào mới có thể đột phá Chân Tiên cảnh.

Tuy rằng Dương Thiên Lôi kính trọng Vân Mộng tiên tử, nhưng với thái độ bi quan quá mức của Vân Mộng tiên tử không mấy tán đồng. Hắn hiện tại không muốn nghe những lời ủ rũ, vô luận có hay không hi vọng, chỉ cần chính mình không chết, vậy tuyệt không thể buông tha. Hắn có thể buông tha Tam Thập Tam Thiên, nhưng tuyệt không thể bỏ tinh vực Nguyên Thủy. Có thể không làm người cứu thế, nhưng phải cứu mẫu thân mình, còn cả thân nhân, bằng hữu. Huống chi, Tiếu Kiến Nhân, Vô Thiên Thần Tôn và thủ lĩnh yêu nghiệt kia đều là đại địch sinh tử của hắn?

Chân Tiên cảnh thì sao? Chí nguyện to lớn của mình là chạm đến chân tướng bản nguyên, nếu ngay cả vỏ ngoài còn không thể qua được nói gì đến chân tướng? Nói gì đến việc trở lại Địa Cầu?

Huống chi, Dương Thiên Lôi tin tưởng, mặc dù hắn hiện tại chỉ là Chí Cao Thần đại viên mãn, nhưng nắm trong tay năng lực phi hành siêu tốc, cùng với thiên phú biến thái của bản thân, mặc dù không có năng lực đánh một trận với Chân Tiên cảnh, nhưng vẫn có thể chạy trốn, không giết địch được thì vẫn có thể cứu người mà?

- Không có hấp lực tiên giới, chỉ còn một cách là tự mình ngưng tụ thần cách mới có thể bước vào Chân Tiên cảnh. Biện pháp duy nhất để ngưng tụ thần cách, là lĩnh ngộ sáng lập một trong bốn lại năng lượng bản nguyên, từ đó mới có thể thành công.

- Bốn đạo năng lượng bản nguyên là gì?

Dương Thiên Lôi nhíu mày hổi, trong đầu đã mơ hồ nắm bắt được một điểm.

Quả nhiên, đúng như Dương Thiên Lôi dự liệu, Vân Mộng tiên tử liền nói ra tên bốn loại năng lượng bản nguyên là huyền thanh khí, huyền linh khí, huyền không khí và huyền minh khí.

- Huyền thanh khí, là do Hồng Quân lão tổ sáng lập và truyền thụ, ở chỗ Thái Thượng Lão Quân, ngươi hẳn đã học được Nhất Khí Hóa Tam Thanh, đó chính là suy biến từ huyền thanh khí. Nhưng muốn chân chính lĩnh ngộ tinh túy của huyền thanh khí thì không phải một sớm một chiều có thể làm được...

- Ta đã có Nhất Khí Hóa Tam Thanh, ta còn có được ngọc huyền thanh khí của Nguyên Thủy thiên tôn. Hai loại năng lượng này không phải đã siêu việt qua huyền thanh khí sao?

Dương Thiên Lôi hỏi.

- Cũng không phải siêu việt, đó chỉ là được Thái Thượng lão quân và Nguyên Thủy thiên tôn lĩnh ngộ ra từ trong huyền thanh khí rồi tạo thành năng lượng phù hợp với chính mình mà thôi. Ngươi nếu muốn ngưng tụ thần cách, phải ngược dòng năng lượng bản nguyên, sau đó dựa vào năng lượng bản nguyên, sáng chế ra năng lượng phù hợp với mình mới được. Không có năng lượng cực mạnh, chỉ có năng lượng phù hợp nhất với mình. Khi tìm được năng lượng phù hợp nhất với mình, mới có thể trở thành người cực mạnh. Ngươi hiểu chưa?

- Phù hợp nhất với chính mình...

Nghe được lời Vân Mộng tiên tử nói, trong đầu Dương Thiên Lôi chợt lóe linh quang, hai trong mắt bỗng nhiên lấp lánh.

Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! (http://adf.ly/C4xmH)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên

Avatar
Nguyễn Huy Hoàng19:04 09/04/2015
buon qua buon doc ma muon khoc luon

BÌNH LUẬN FACEBOOK