Huyễn Phượng Khúc

Huyễn Phượng Khúc

Huyễn Phượng Khúc Review Rating: 5.65 out of 10 based on 5 reviews.
Huyễn Phượng Khúc thuộc truyện tiểu thuyết hay nói về một lần nữa được xuyên không sống lại, Là họa hay phúc thì chẳng ai giám chắc.

Nếu là hạnh phúc vì cớ sao lại cứ lao vào chém giết, Vì hắn không ngại sự dày vò, Tâm lực héo mòn.

Nếu là họa ,

Thì cớ làm sao được sống lại mà gặp lại được hắn.

Người thật sự yêu chính bản thân hắn.

Huyễn Phược Khúc,

Hát lên loạn cã nhân gian, Làm nẫy lên những ngọn sóng cao vút. Cùng đọc truyện để thỏa sức khám phá.

5 Chương mới cập nhật truyện Huyễn Phượng Khúc

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyễn Phượng Khúc

BÌNH LUẬN FACEBOOK