Hư Lộ

Hư Lộ

Hư Lộ Review Rating: 7.48 out of 10 based on 54 reviews.
Lộ...

Mỗi con đường đưa chúng sinh đến những ngã rẽ vô tận hư lộ...bước tiếp là do số phận lựa chọn hay ta lựa chọn số phận?

Hư và thực... Cổng thiên đạo tiên hiệp hay tử vong lộ?

"Huynh đệ, nếu con đường đô thị này không có lối về, Nguyên Hạo ta lại sẽ đối ẩm với ngươi dưới vong lộ... hahaha"

*Cấp độ tu luyện:

- Linh giới: Ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, huyền huyễn, hợp thể, đại thừa, độ kiếp

- Tiên giới: Hư tiên, hoàng tiên, huyền tiên, địa tiên, thiên tiên, đại tiên (tùy linh căn), tiên tôn, tiên vương, tiên đế, bán thần

- Thần giới: trong truyện online là vị thần ( 9 bước thiên địa tạo hóa), nguyên thần (sinh thần nguyên căn), thần quân ( 3 kiếp luân hồi), vô cực thần (tự diệt để trùng sinh thần thân)

- Chứng thánh: nắm giữ hư lộ, hợp thể thiên địa, chúa tể tất cả vị diện

* Luyện thể:

- Linh giới: luyện bì, luyện gân, luyện cốt, luyện huyết, kim thể

- Tiên giới: Tinh thể, kim cương thể, ngũ hành thể

- Thần giới: Nguyên thể, Âm dương thể, thiên địa thể

- Thánh thể

Danh sách chương truyện Hư Lộ

Nhận xét của đọc giả về truyện Hư Lộ

BÌNH LUẬN FACEBOOK