Trang Chủ
Tiên hiệp
Hỗn Độn Lôi Tu
Bính Hỏa Thần Lôi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Lôi tu bình thường chịu sự giới hạn của thuộc tính bản thân, chỉ có thể tu luyện một hệ lôi thuật, đều là tuần tự tiệm tiến, trước tu luyện Thần Lôi cấp thấp, tiếp tục tiềm tu tu luyện Thần Lôi cao cấp. Tỷ như chưởng viện phu nhân chính là hỏa thuộc tính Lôi tu. Ở cảnh giới Nguyên Anh của nàng, cũng chỉ có thể tu luyện trung cấp Huyền Hỏa Thần Lôi, nghe nói là dùng Tiên Thiên Huyền Hỏa sâu dưới lòng đất vạn trượng mới có để luyện chế thành. Mỗi một khỏa đều có uy lực tồi sơn hủy nhạc. Mà đợi nàng tiến vào Phân Thần kỳ sau đó có thể bắt tay vào tu luyện cao cấp Chân Hỏa Thần Lôi, đó là còn yêu cầu tài liệu Huyền Thiên Chân Hỏa trên vạn trượng cao không (chắc là dùng lửa tương tự như Thái Dương Chân Hỏa trong PNTT) mới có thể luyện chế, uy lực đến mức nào, cũng không phải là phổ thông tu sĩ có thể hiểu biết.

Ngoại trừ Lôi Tu bình thường như vậy, còn có một số Lôi Tu đặc biệt, tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng bởi vì độc lai độc vãng, tài sản nghèo nàn nên không có cơ duyên tu luyện tới trung, cao cấp Thần Lôi. Vì thế những người này bèn tìm lối đi khác, một hơi học liền năm loại Thần Lôi cấp thấp, sau đó dựa theo Ngũ Hành nguyên lý tương sinh tương khắc tổ hợp lại, cuối cùng đã hình thành nên Tiểu Ngũ Hành Hội Nguyên Thần Lôi, Trung Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần Lôi, cùng với Đại Ngũ Hành Chân Nguyên Thần Lôi, ba loại hỗn hợp Thần Lôi.

Trong đó Tiểu Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần Lôi chứa đựng cả Thần Lôi cấp thấp- Mậu Thổ Thần Lôi mà Tiểu Bàn hiện tại đã học luyện chế được. Mà Trung Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần Lôi lại là do trung cấp Ngũ Hành Thần Lôi tổ hợp mà thành. Về phần Đại Ngũ Hành Chân Nguyên Thần Lôi lại là năm loại Ngũ Hành Thần Lôi cực mạnh tổ hợp mà thành.

Bình thường tu luyện đến Thần Lôi cao cấp thì trước đó đã phải trải qua vô số lần luyện chế Thần Lôi cấp thấp. Sở dĩ dùng 'đồng thời' để hình dung, là bởi vì uy lực Thần Lôi sẽ theo tu vi tăng cường mà tăng cường. Tỷ như Tiểu Bàn còn là Tiên Thiên thập trọng thiên tu sĩ tu luyện Quỳ Thủy Âm Lôi, áp súc thủy cầu bình thường đường kính đã vượt quá năm trượng, thể tích hơn mấy năm trước thì gấp mười lần, uy lực cũng tăng cường gấp mười lần!

Nói cách khác, hiện tại chưởng viện phu nhân luyện chế trung cấp Thần Lôi so với uy lực nàng hiện tại luyện chế đê cấp Thần Lôi còn hơn gấp thập bội.

Nhưng cũng đồng dạng tu vi như nhau, Tiểu Ngũ Hành Hội Nguyên Thần Lôi uy lực lại so với Thần Lôi cấp thấp hơn gấp hai mươi lần. Ngũ Hành thuộc tính phối hợp càng hợp lý thì uy lực, biên độ tăng trưởng, số lượng lại càng cao.

Nghe xong vợ chồng chưởng viện giải thích, hai mắt Tiểu Bàn liền lập tức tỏa sáng, thầm nói: “Đây quả thực là rất thích hợp với ta a? Ngũ Hành thuộc tính của ta tuyệt đối chia đều, luyện chế ra Ngũ Hành Thần Lôi uy lực cũng đồng đều, tổ hợp lại uy lực so với những người khác phải mạnh hơn nhiều.”

Bởi vì những người khác cho dù là có thể luyện chế Ngũ Hành Thần Lôi, nhưng cũng không thể luyện chế ra Thần Lôi có uy lực đồng đều. Đây là do thuộc tính của tu sĩ quyết định. Tỷ như chưởng viện phu nhân, đồng dạng Ngũ Hành Thần Lôi cấp thấp, nàng luyện chế hỏa thuộc tính Thần Lôi, uy lực so với những thuộc tính khác tuyệt đối cường đại hơn nhiều, mà các loại Thần Lôi uy lực không đồng nhất sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả tổ hợp, khiến cho uy lực của Ngũ Hành Thần Lôi chịu hạn chế.

Nhưng tất cả chướng ngại này, đối với Tiểu Bàn mà nói đều không coi vào đâu. Hắn tựa hồ nhìn thấy một tương lai tươi sáng đang chờ mình phía trước, tiêu sái huy độngTiểu Ngũ Hành Hội Nguyên Thần Lôi đại sát tứ phương.

Thực hiển nhiên, chưởng viện phu phụ muốn trợ giúp Tiểu Bàn tu luyện trọn vẹn toàn bộ Ngũ Hành Thần Lôi cấp thấp, sau đó tổ hợp thành Tiểu Ngũ Hành Hội Nguyên Thần Lôi, khi đó cho dù Tiểu Bàn là tu sĩ Tiên Thiên cảnh giới, cũng hoàn toàn có thể đánh cho Trúc Cơ tu sĩ tè ra quần.

Tuy rằng Ngũ Hành Thần Lôi đối với tu sĩ cấp thấp mà nói rất là khó học, nhưng rất rõ ràng Huyền Thiên biệt viện chưởng viện còn không xem điều khó khăn này vào đâu. Có họ hỗ trợ, ngày Tiểu Bàn hội học thuật Ngũ Hành Thần Lôi tuyệt đối không xa. Hơn nữa hiện tại, chưởng viện phu nhân cũng đã chủ động đề xuất trước việc giảng dạy cho Tiểu Bàn Bính Hỏa Thần Lôi.

Đối với quan hoài của hai vị trưởng bối, Tiểu Bàn tuy rằng ngoài miệng cũng không có quá nhiều lòng cảm kích, nhưng là trong lòng lại sớm nhớ kỹ đại nhân tình này.

Mà đúng lúc này, Hồng Ảnh đang ngồi một bên nghe nói mẫu thân của nàng nói muốn đích thân truyền thụ cho Tiểu Bàn lôi thuật, lập tức cũng kêu la muốn học.

Nguyên lai, Hồng Ảnh kỳ thật đã sớm muốn học phương pháp luyện chế, Bính Hỏa Thần Lôi nhưng lại luôn luôn bị chưởng viện phu nhân cự tuyệt. Chưởng viện phu nhân muốn cho nàng học Hỏa Hệ đạo pháp đơn giản trước tiên, bởi vì thứ đó tương đối dễ nắm vững, mà mấu chốt nhất chính là tương đối an toàn.

Đạo pháp không khống chế dược, bất quá là hủy vài thứ, nếu nghiêm trọng hơn nữa cũng bất quá chỉ là linh khí phản phệ, tổn thương kinh mạch, tóm lại khoảng cách chết người khá xa. Nhưng Thần Lôi thì bất đồng, hơi sơ suất một chút là có thể bị bạo tạc, uy lực của vụ nổ bằng vào cường độ thân thể của Hồng Ảnh, chỉ sợ ngay cả toàn thây cũng không thể. Cho nên khi Hồng Ảnh còn nhỏ, tính khí hiếu động, chưởng viện phu nhân căn bản không dám tùy tùy tiện tiện truyền thụ Thần Lôi cho nàng, chỉ sợ xảy ra sự cố.

Mà bây giờ bởi vì có nhân tố Tiểu Bàn, hơn nữa Hồng Ảnh cũng không còn nhỏ nữa, sớm đã biết nặng nhẹ, chưởng viện phu nhân cuối cùng cũng đáp ứng yêu cầu của nàng, chấp thuận cho nàng và Tiểu Bàn cùng nhau học tập Bính Hỏa Thần Lôi.

Thấy mẫu thân cuối cùng cũng đồng ý, Hồng Ảnh thực hết sức cao hứng, trực tiếp kéo Tiểu Bàn chạy tới Hỏa Nguyên Thần Điện sau núi, không ngờ là muốn học ngay bây giờ. Chưởng viện phu nhân thấy thế, cũng chỉ có thể dở khóc dở cười.

Hỏa Nguyên Thần Điện là trọng địa của Huyền Thiên biệt viện, chiếm cứ mấy trăm dặm phương viên. Nơi này toàn bộ linh khí đều bị một cái cự hình Tụ Linh Trận hấp thu vào. Mà vị trí của bản thân thần điện cũng không phải là tùy tiện chọn, mà là xây dựng ở một miệng địa hỏa tỉnh xử (giếng, miệng) . Bản thân lại có hỏa thuộc tính linh khí cường đại, hơn nữa có Hỏa Nguyên Thần Điện tác dụng, khiến cho tòa đại điện này cao hơn mười trượng, rộng mấy trăm trượng. Trong thần điện tràn ngập chí cực Hỏa Hệ linh khí vô cùng nồng đậm. Hỏa thuộc tính tu sĩ ở trong đó tu luyện sẽ thu được đại lợi ích.

Trên thực tế, nơi này ngoại trừ cho Hỏa Hệ tu sĩ tu luyện, còn là địa phương trọng yếu để luyện khí, luyện đan. Bởi vì nơi này có địa hỏa tỉnh phún xuất hỏa diễm có nhiệt độ vô cùng cao.

Mặt khác, Bính Hỏa Thần Lôi cũng có thể lợi dụng hỏa diễm nơi đây để luyện chế. Đương nhiên, tới nơi này luyện chế Bính Hỏa Thần Lôi thật sự có chút cảm giác tiểu đề đại tác (nghĩa là chuyện bé xé ra to nó hơi không hợp ngữ cảnh nên để nguyên văn) (gần tương tự với: “Giết gà dung dao mổ trâu” – biên) , cho dù là ở địa phương khác cũng có thể luyện chế, uy lực cũng không sai biệt nhiều. Dù sao uy lực Thần Lôi chủ yếu vẫn là do tu vi người luyện chế quyết định.

Bất quá người ta là chưởng viện phu nhân cùng chưởng viện độc nữ, có đặc quyền. Huống hồ ở trong này luyện chế Bính Hỏa Thần Lôi quả thật có chỗ thuận tiện, tỷ như quá trình tụ khí, thu thập hỏa thuộc tính linh khí tiện lợi hơn rất nhiều. Cho nên dù là lãng phí một chút cũng không sao cả. Mà Tiểu Bàn đi theo cũng được hưởng tiện nghi.

Hơn một tháng qua đi, chưởng viện phu nhân cùng Tiểu Bàn, Hồng Ảnh ba người từ Hỏa Nguyên Thần Điện đi ra. Tiểu Bàn cùng Hồng Ảnh đã bước đầu nắm vững cách luyện chế Bính Hỏa Thần Lôi, hơn nữa cũng đều tự luyện chế được một ít, lúc này mới xuất quan. Sau khi xuất quan, Tiểu Bàn đã nghĩ quay về chỗ ở mới là U Vân Tiểu Trúc, mà Hồng Ảnh cũng muốn tới kiến thức qua nơi đó, nên liền cùng đi với Tiểu Bàn.

Chưởng viện phu nhân một mình trở lại Huyền Thiên thần điện, gặp được chưởng viện.

Chưởng viện nhìn thấy phu nhân mình trở về, lập tức tò mò nói : "Hồng Ảnh đâu?"

"Đi cùng Tống Chung hài tử kia đi chơi rồi!" Chưởng viện phu nhân mỉm cười hồi đáp.

"Nga!" Chưởng viện gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên nói: "Ai, ta cảm thấy được, mời nó cùng Tiểu Bàn Đôn cùng nhau tu luyện Thần Lôi, chỉ sợ là một quyết định sai lầm!"

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=545910

Tuyển dịch giả tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?t=70509

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỗn Độn Lôi Tu

BÌNH LUẬN FACEBOOK